Historia

Historia Konsulatu

1 sierpnia 2018

W latach 30. XX wieku port w Gdyni prowadził bardzo intensywną wymianę towarową ze Szwecją. Przypływające statki przywoziły na pokładach rudę i zabier...